NL : FR
 RSS
Arrow Sitemap

Onze missie 

' Het FANC bevordert de doeltreffende bescherming van de bevolking, werknemers
en het leefmilieu tegen het gevaar van ioniserende straling '.

RADON

- PROFESSIONELEN -

Ontdek de informatie voor de professionele actoren en vindt snel en gericht de informatie die u zoekt.

- BEVOLKING -

Ontdek de informatie voor de bevolking en vindt snel en gericht de informatie die u zoekt.


Belgoprocess: anomalie ingedeeld op niveau 1 van de INES-schaal

18 december 2014 - Op 11 december 2014 werden bij aanpassingswerken aan een operationele filterkast in gebouw 102 van Belgoprocess hulpstukken voor het vervangen van filters verwijderd met een slijpmachine. Vermoedelijk ontstonden hierbij vonken, die de filters in de filterkast deden smeulen. De voor- en absoluutfilters, die verder stroomafwaarts opgesteld zijn en die garant staan voor het volledig zuiveren van de lucht, bleven intact.

>> Lees meerApragaz: incident ingedeeld op niveau 2 van de INES-schaal

17 december 2014 - Op 26 november 2014 hebben radiologen van de firma Apragaz tijdens het uitvoeren van controles op lasnaden, waarbij ze gebruik maakten van een radioactieve Ir-192-bron met een activiteit van 1 TBq, mogelijk vier personen bestraald. De drie personen hebben daarbij mogelijk dosissen opgelopen die boven de jaarlijkse dosislimiet voor het publiek liggen. Dit incident vond plaats bij een voedselverwerkend bedrijf in Oevel.

>> Lees meerDoel 3/Tihange 2: het FANC geeft een overzicht van de ontwikkelingen in het dossier in 2014

16 december 2014 - Het dossier van de foutindicaties in de reactorvaten van Doel 3 en Tihange 2 heeft enkele nieuwe ontwikkelingen gekend in 2014. Vandaag publiceert het Agentschap een tussentijds rapport, dat de balans opmaakt van de ontwikkelingen van het voorbije jaar en van de huidige situatie van de twee reactoren.

>> Klik hier om het rapport te lezenHeropstart Doel 4: FANC legt bijkomende veiligheids- en beveiligingsmaatregelen op aan alle Belgische kerncentrales

15 december 2014 - Uitbater Electrabel kondigt aan dat de kernreactor van Doel 4 op 21 december 2014 opnieuw opgestart zal worden, nadat deze gedurende enkele maanden stillag ten gevolge van schade aan de turbine. Terwijl het gerechtelijk onderzoek naar de persoon of personen verantwoordelijk voor dit incident nog steeds lopende is, legt het FANC een reeks bijkomende veiligheids- en beveiligingsmaatregelen op aan alle Belgische kerncentrales.

>> Lees meerVerbod op het gebruik van Am-241-bronnen voor vulhoogtemeting

15 december 2014 - Het Agentschap werkt aan een ontwerp van Koninklijk Besluit om het gebruik van Am-241-bronnen voor vulhoogtemeting te verbieden. Het controleren van de vulhoogte van bierflesjes kan immers eveneens gebeuren met behulp van X-stralentoestellen. Het Agentschap zal elke toekomstige aanvraag van dit type negatief beantwoorden. Indien het verbod op het gebruik van Am-241-bronnen voor vulhoogtemeting ingaat, zal elke inrichting die gebruik maakt van deze methode verplicht worden om de Am-241-bronnen, na een nog te bepalen overgangsperiode, te verwijderen en te vervangen door een andere toepassing.

>> Klik hier voor meer informatie over dit onderwerpIAEA reviews nuclear security in Belgium

11 december 2014 - An IAEA team concluded that the physical protection system in Belgium is robust, with a program of continuous improvement in place at both the operator and government level. The International Physical Protection Advisory Service (IPPAS) team identified numerous good practices, and made a number of recommendations and suggestions to further improve nuclear security.

>> Read moreTwintigste transport van gecementeerd afval vanuit Schotland naar België

8 december 2014 - Op vrijdag 05/12/2014 vond het twintigste terugkeertransport van gecementeerd radioactief afval vanuit Dounreay (Schotland) naar België plaats. Het betreft middelactief, langlevend afval, afkomstig van de opwerking van gebruikte kernbrandstof van het SCK•CEN. Twee transportverpakkingen, elk geladen met 3 vaten gecementeerd afval, zijn in het daartoe bestemde opslaggebouw op de site van Belgoprocess in Dessel aangekomen, waar ze de komende weken zullen worden ontladen.

Het twintigste transport is verlopen in optimale veiligheidsomstandigheden. In de periode 2014-2015 zal nog één transport van gecementeerd afval vanuit Schotland naar België plaatsvinden.Belgoprocess vraagt uitbreiding van zijn ontmantelingsvergunning voor site 2 aan

2 december 2014 - Tegenover de site van het Studiecentrum voor Kernenergie in Mol ligt de zogenaamde ‘site 2', die wordt uitgebaat door Belgoprocess en die is vergund als inrichting van klasse I. In 2006 verkreeg Belgoprocess van het FANC een vergunning om bepaalde installaties op site 2 te ontmantelen. In de zomer van 2014 diende Belgoprocess een aanvraag in voor een uitbreiding van deze ontmantelingsvergunning.

>> Lees meerIRE: simulatie van een radiologisch incident

28 november 2014 - Op donderdag 4 december zal het Nationaal Crisiscentrum (Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken) in het Instituut voor Radioelementen (IRE) in Fleurus een oefening organiseren waarbij een radiologisch incident gesimuleerd wordt.

>> Lees meerNuclear Security: start of the Belgian IPPAS mission

25 November 2014 - From 24 November to 5 December, a team of international experts will conduct a review of the nuclear security regime in Belgium during an IPPAS mission (International Physical Protection Advisory Service). This service is proposed by the International Atomic Energy Agency to assist Member States in strengthening their national nuclear security regime, i.e. all the measures ensuring the protection of radioactive materials and nuclear facilities and transports against sabotage, theft or any other malicious act.

>> Read moreNucleaire beveiliging: start van de Belgische IPPAS-missie

25 november 2014 - Van 24 november tot 5 december 2014 vindt in België een IPPAS-missie (International Physical Protection Advisory Service) plaats, waarbij een team van internationale deskundigen de nucleaire beveiliging in ons land zal onderwerpen aan een grondige analyse. IPPAS is een dienst die wordt aangeboden door het Internationaal Atoomenergieagentschap (IAEA) om lidstaten te helpen bij het versterken van hun fysieke beveiligingsregime. De fysieke beveiliging omvat alle maatregelen die moeten bijdragen tot de bescherming van kernmateriaal, nucleaire installaties en nucleaire transporten tegen sabotage, diefstal en andere kwaadwillige handelingen.

>> Lees meerSCK•CEN: anomalie ingedeeld op niveau 1 van de INES-schaal

25 november 2014 - Op 20 november 2014 werd tijdens een controle van bepaalde installaties van de BR2 (Belgian Reactor 2) bij het SCK•CEN vastgesteld dat daar een ingekapselde bron ontbrak. Concreet ging het om een Iridium-192-bron die in een dichtgelaste capsule zat. Aangezien recent nog twee soortgelijke capsules met dezelfde radionuclide verzonden waren in een container, vermoedde men onmiddellijk dat de capsule verkeerdelijk mee verstuurd was. Navraag bij de klant over het aantal capsules dat zij ontvangen hadden, bevestigde dat dit inderdaad het geval was.

>> Lees meerSterigenics: incident ingedeeld op niveau 2 van de INES-schaal

20 november 2014 - Op zondag 16 november 2014 werd tijdens onderhoudswerkzaamheden aan een bestralingsinstallatie bij de firma Sterigenics (Fleurus) vastgesteld dat bepaalde veiligheidsvoorzieningen ontbraken. De bestaande procedure schrijft nochtans voor dat deze verplicht aanwezig moeten zijn. Door het ontbreken van deze voorzieningen was er slechts één veiligheidssysteem actief om de operatoren van Sterigenics tijdens hun werkzaamheden te beschermen tegen de straling van de kobalt-60-bronnen die in deze installatie gebruikt worden.

>> Lees meerFANC en Bel V hebben analyseproces uitgestippeld voor dossier Doel 3 & Tihange 2

29 oktober 2014 - Naar aanleiding van de verklaring van GDF Suez dat ze “aan het eind van de herfst een rapport aan het FANC hopen te overhandigen om toelating te krijgen voor de heropstart van Doel 3 en Tihange 2” hebben het FANC en zijn technisch filiaal Bel V een tweestappenplan opgesteld voor de analyse van dit dossier. De veiligheidsoverheid (FANC en Bel V) zal zich daarbij eerst uitspreken over de deugdelijkheid van de door Electrabel gebruikte methodologie. Op basis van deze eerste analyse zal de veiligheidsoverheid dan meedelen aan Electrabel of zijn justificatiedossier (dat de exploitant moet indienen om toestemming te krijgen voor de heropstart van de reactoren Doel 3 en Tihange 2) ontvankelijk is.

>> Lees meerDoel 3/Tihange 2: FANC and Bel V decide on review process

29 October 2014 - Following the announcement of GDF Suez that “it hopes to submit a dossier to FANC in late autumn in order to obtain permission for a restart of Doel 3 and Tihange 2”, FANC and its technical subsidiary Bel V have outlined a two-step review process. The Regulatory Body (FANC and Bel V) will first review the relevance of the methodology proposed by the licensee. Depending on the conclusions of this first review, the Regulatory Body will then communicate to the licensee whether its safety case report (for the restart of both Doel 3 and Tihange 2 units) is eligible for review.

>> Read moreAfvalsorteerbedrijf te Sint-Niklaas: anomalie ingedeeld op niveau 1 van de INES-schaal

29 oktober 2014 - Op 14 juni 2014 werd bij een afvalsorteerbedrijf te Sint-Niklaas een intacte pacemaker gevonden die een Pu-238-batterij bevatte. Na onderzoek kon de firma die de pacemaker destijds geproduceerd had geïdentificeerd worden. De pacemakers met een Pu-238-batterij werden geproduceerd tussen 1973 en 1978 en zouden wereldwijd zijn ingeplant bij een duizendtal patiënten.

>> Lees meerBelgoprocess: anomalie ingedeeld op niveau 1 van de INES-schaal

23 oktober 2014 - Op 22 oktober 2014 om 15:00u brak tijdens ontmantelingswerken aan gebouw 235 op site 2 van Belgoprocess een spouwbrand uit. De interne brandweer van Belgoprocess werd opgeroepen en heeft de beginnende brand geblust.

Het FANC en Bel V werden op de hoogte gebracht van dit voorval.

Na analyse werd dit voorval ingedeeld op niveau 1 van de INES-schaal. INES (International Nuclear Event Scale) is een communicatietool die toelaat om de ernst van een gebeurtenis waarbij ioniserende straling betrokken is begrijpelijk voor te stellen. Deze schaal telt zeven niveaus, gaande van 1 (anomalie) tot 7 (zwaar ongeval).

Deze afwijking heeft geen enkele impact gehad op het welzijn van het personeel, de bevolking of het leefmilieu.Vijfde editie van het verslag van het Gezamenlijk Verdrag inzake de veiligheid van het beheer van bestraalde splijtstof en inzake de veiligheid van het beheer van radioactief afval

21 oktober 2014 - België heeft zijn vijfde nationale verslag gepubliceerd en aan het Internationaal Atoomenergieagentschap te Wenen overgemaakt. Dit verslag, dat in samenwerking met het FANC, Bel V, NIRAS/ONDRAF, Electrabel en het SCK•CEN werd opgesteld, geeft een volledig overzicht van de Belgische praktijken inzake de veiligheid van het beheer van bestraalde splijtstof en de veiligheid van het beheer van radioactief afval in 2014 en beschrijft de wijze waarop België de verschillende artikels van het Gezamenlijk Verdrag toepast.

Dit verslag zal aan een peer review worden onderworpen en zal worden besproken op de vijfde vergadering van de verdragsluitende partijen bij het Gezamenlijk Verdrag, die in mei 2015 zal plaatsvinden in het IAEA-hoofdkwartier.Meeting between European radiation protection authorities and major stakeholders on justification of medical imaging procedures

17 October 2014 - On 26 September 2014 HERCA (Heads of the European Radiological Protection Competent Authorities) organised a multi stakeholder meeting hosted by the Federal Agency for Nuclear Control in its premises in Brussels. The objective of the meeting was to exchange views with a variety of key stakeholders on issues with regard to the application of the principle of justification in medical imaging procedures and the justification process. The principle of justification requires that for each medical imaging procedure, the positive contribution to patient care sufficiently outweighs any possible detriment caused by the radiation exposure, taking into account alternative examination techniques involving no or less radiation exposure.

Read the HERCA press release here.

Lees hier de Nederlandstalige versie van het persbericht.Radon Actie 2014: verduidelijking omtrent passiefhuizen

17 oktober 2014 - In ons persbericht van 15 oktober 2014 schreven we: “In zogenaamde ‘passieve' of lage-energiewoningen geeft de radonproblematiek ook reden tot bezorgdheid wanneer de verluchting en het ventilatiesysteem van het gebouw onvoldoende frisse lucht aanvoeren.” Ter verduidelijking: de radonproblematiek doet geen afbreuk aan de voordelen van passiefhuizen en lage-energiewoningen, want goede ventilatie staat centraal in dit type woningen. Verder is het ook in deze huizen perfect mogelijk om te verluchten door een raam open te zetten. Wij herhalen dat onvoldoende ventilatie de gezondheid kan schaden, maar dit geldt voor alle woningen, niet enkel voor passiefhuizen.Radon Actie 2014: sensibiliseringscampagne voor radondetectie

15 oktober 2014 - Op woensdag 15 oktober 2014 lanceert het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) de Radonactie 2014 (www.radonactie.be). Een maand lang kunnen de Belgische burgers een radondetector aankopen voor het bedrag van 20 € i.p.v. 30 € (zolang de voorraad strekt). De partners van deze Radonactie 2014 hopen zo de bevolking bewust te maken van de radonproblematiek. Radon is namelijk een radioactief gas dat elk jaar ongeveer 480 gevallen van longkanker veroorzaakt in België.

>> Lees meerNegentiende transport van gecementeerd afval vanuit Schotland naar België

13 oktober 2014 - Het negentiende terugkeertransport van gecementeerd middelactief, langlevend radioactief afval vanuit Dounreay (Schotland) naar België is voltooid op maandag 13/10/2014. Twee transportverpakkingen, elk geladen met 3 vaten gecementeerd afval, zijn in het daartoe bestemde opslaggebouw op de site van Belgoprocess in Dessel aangekomen, waar ze de komende weken zullen worden ontladen.

Het negentiende transport is goed verlopen, ondanks het incident van 7 oktober 2014. Dankzij het vlotte beheer van dit incident door de Britse autoriteiten, in samenwerking met het FANC en de Belgische operatoren, heeft het schip op vrijdag 10 oktober 2014 in de namiddag zijn reis naar de haven van Antwerpen kunnen voortzetten in optimale veiligheidsomstandigheden.

In de periode 2014-2015 zullen nog twee transporten van gecementeerd afval vanuit Schotland naar België plaatsvinden.Brand op schip dat radioactief afval vervoerde

8 oktober 2014 - Op dinsdag 7 oktober 2014 heeft zich omstreeks 18u10 lokale tijd een brand voorgedaan in een schoorsteen van het schip Parida, dat een lading middelactief radioactief afval vervoerde van Dounreay (Schotland) naar België. Daarbij raakte niemand gewond, en ook de twee colli, elk geladen met 3 vaten radioactief afval, bleven onbeschadigd.

>> Lees meerFire on vessel transporting radioactive waste

8 October 2014 - On Tuesday 7 October 2014 around 6:10 p.m. (GMT+1) a fire broke out in one of the funnels of the ship Parida, which was carrying two packages of Intermediate Level radioactive waste from Dounreay (Scotland) to Belgium. No one was injured, and the two packages, each loaded with 3 drums of radioactive waste, suffered no damage.

>> Read moreAchttiende transport van gecementeerd afval vanuit Schotland naar België

22 september 2014 - Vrijdag (19/09/2014) vond het achttiende terugkeertransport plaats van gecementeerd radioactief afval vanuit Dounreay (Schotland) naar België. Het betreft middelactief, langlevend afval afkomstig van de opwerking van gebruikte kernbrandstof van de BR2-onderzoeksreactor van het SCK•CEN. Twee transportverpakkingen, elk geladen met 3 vaten gecementeerd afval, zijn in het daartoe bestemde opslaggebouw op de site van Belgoprocess in Dessel aangekomen, waar ze de komende weken zullen worden ontladen.

Het achttiende transport is in optimale veiligheidsomstandigheden verlopen. In de periode 2014-2015 zullen nog drie transporten van gecementeerd afval vanuit Schotland naar België plaatsvinden.Langetermijnuitbating van Doel 1 en Doel 2: het FANC stelt zijn voorwaarden

12 september 2014 - Momenteel houden de politieke onderhandelaars rekening met een mogelijke uitbating op lange termijn (Long Term Operation - LTO) van de Belgische reactoren Doel 1 en Doel 2. Basisvoorwaarde daarvoor is wel dat de wet houdende de geleidelijke uitstap uit kernenergie voor industriële elektriciteitsproductie aangepast wordt. Bovendien zullen de veiligheidsoverheden (FANC en Bel V) een eventuele uitbating op lange termijn van de reactoren Doel 1 en Doel 2 slechts kunnen goedkeuren indien de exploitant de volgende voorwaarden respecteert.

>> Lees meerZeventiende transport van gecementeerd afval vanuit Schotland naar België

1 september 2014 - Op vrijdag 29/08/2014 vond het zeventiende terugkeertransport plaats van gecementeerd radioactief afval vanuit Dounreay (Schotland) naar België. Het betreft middelactief, langlevend afval afkomstig van de opwerking van gebruikte kernbrandstof van de BR2-onderzoeksreactor van het SCK•CEN. Twee transportverpakkingen, elk geladen met 3 vaten gecementeerd afval, zijn in het daartoe bestemde opslaggebouw op de site van Belgoprocess in Dessel aangekomen, waar ze de komende weken zullen worden ontladen.

Het zeventiende transport is verlopen in optimale veiligheidsomstandigheden. In de periode 2014-2015 zullen nog vier transporten van gecementeerd afval vanuit Schotland naar België plaatsvinden.Doel 3 en Tihange 2: stand van zaken

22 augustus 2014 - Gezien er de laatste dagen heel wat berichten in de media zijn verschenen, wil het FANC toch even de stand van zaken schetsen m.b.t. de situatie van de reactoren van Doel 3 en Tihange 2. De twee reactoren blijven voorlopig, tot nader order, stilliggen en het tweede stralingstestprogramma – dat door Electrabel, in samenwerking met het SCK•CEN, wordt uitgevoerd - is nog steeds aan de gang. Op dit ogenblik kan hieruit dus geen enkele conclusie worden getrokken m.b.t. de toekomst van beide reactoren.

>> Lees meerDoel 3 and Tihange 2: update on the situation

22 August 2014 - Following different information that has been published in the press this week, the FANC would like to give an update on the situation of the Doel 3 and Tihange 2 reactor vessels. Both reactors are in a shutdown state until further notice and the second accelerated irradiation test program conducted by Electrabel with the cooperation of SCK•CEN is still in progress. In this respect, it is not possible so far to make any conclusion on the future of both reactors.

>> Read moreBelgoprocess: anomalie ingedeeld op niveau 1 van de INES-schaal

18 augustus 2014 - Tijdens de voorbereiding van een transport van een radioactieve bron bij Belgoprocess werd vastgesteld men bij het terugplaatsen van de bron in de houder vergeten was om de bronhouder opnieuw te sluiten. Het aanwezige personeel liep bij het manipuleren van deze bron echter geen stralingsdosis op. De radioactieve bron in kwestie is een bron van klasse 4 en behoort daarmee tot de op één na zwakste categorie op een schaal van 5.

Het FANC (Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle) en de erkende instelling (Bel V) werden onmiddellijk op de hoogte gebracht van dit voorval.

Na analyse werd dit voorval ingedeeld op niveau 1 van de INES-schaal. INES (International Nuclear Event Scale) is een communicatietool die toelaat om de ernst van een gebeurtenis waarbij ioniserende straling betrokken is begrijpelijk voor te stellen. Deze schaal telt zeven niveaus, gaande van 1 (anomalie) tot 7 (zwaar ongeval).

Deze afwijking heeft geen enkele impact gehad op het welzijn van het personeel, de bevolking of het leefmilieu.FANC voert verder onderzoek naar automatische stillegging van Doel 4

8 augustus 2014 - Op dinsdag 5 augustus 2014 werd de kerncentrale van Doel 4 automatisch uitgeschakeld ten gevolge van een verlies van smeerolie aan de stoomturbine. Deze turbine bevindt zich in het niet-nucleaire gedeelte van de kerncentrale. Een team van het FANC ging ter plaatse om de nodige vaststellingen te doen.

Uit deze vaststellingen is gebleken dat het smeerolielek wellicht veroorzaakt werd door een bewuste manuele handeling. Verder onderzoek moet meer duidelijkheid verschaffen over de precieze omstandigheden van dit voorval. Intussen heeft het FANC reeds bijkomende maatregelen genomen om de veiligheid en beveiliging van de nucleaire installaties te verzekeren.

Na de automatische uitschakeling van de reactor is gebleken dat één van de 3 pompen van de hulpvoedingswaterkring door een technisch defect onbeschikbaar was. De reactor werd echter zonder verdere problemen in een veilige stilstand gebracht. Na analyse werd dit voorval ingedeeld op niveau 1 van de INES-schaal.

Dit incident heeft geen impact op de veiligheid van het personeel en de bevolking, noch op het leefmilieu.FANC investigates on automatic shutdown of Doel 4 NPP

8 August 2014 - The Doel 4 nuclear power plant was automatically shut down on Tuesday 5 August 2014, as a result of an oil leak on the steam turbine. This turbine is located in the non nuclear part of the NPP. A FANC expert team went to the site to make the necessary assessments.

Its conclusion is that this oil leak probably resulted from a voluntary manual intervention. Further investigation should reveal the precise circumstances behind this event. Meanwhile, the FANC has already taken additional action to ensure the safety and security of the nuclear installations.

After the automatic reactor shutdown, it appeared that one of the three auxiliary feedwater pumps was unavailable due to a technical problem. However, the reactor was shut down in safe condition with no other problem. After investigation, this anomaly was rated as level 1 on the INES scale.

This incident had no impact neither on the safety of the workers and population, nor on the environment.FANC stelt 270-tal vragen aan NIRAS omtrent het cAt-project in Dessel

7 augustus 2014 - In 2013 heeft NIRAS, de Nationale Instelling voor Radioactieve Afvalstoffen en Verrijkte Splijtstoffen, een vergunningsaanvraag ingediend bij het FANC voor de oprichting en exploitatie van een inrichting voor de oppervlakteberging van laag- en middelactief kortlevend afval (categorie A) in de gemeente Dessel. Het FANC en Bel V hebben hun voornaamste analyses van het aanvraagdossier intussen afgerond en hebben een laatste reeks vragen overgemaakt aan NIRAS. NIRAS zal deze vragen in de komende maanden moeten beantwoorden om het aanvraagdossier te vervolledigen. Pas wanneer alle vragen beantwoord zijn, kan het Agentschap een rapport opmaken voor een eerste zitting van de Wetenschappelijke Raad, die op termijn een bindend advies zal afleveren over de vergunningsaanvraag van NIRAS.

>> Lees meerUpdate van de Specifieke Handleiding voor het IAEA-reglement voor het vervoer van radioactieve stoffen (editie 2012)

25 juli 2014 - Het Internationaal Atoomenergieagentschap (IAEA) heeft zijn Specifieke Handleiding (Specific Safety Guide) voor het IAEA-reglement voor het vervoer van radioactieve stoffen (editie 2012) bijgewerkt. Deze nieuwe versie, de zogenaamde “SSG-26”, werd gepubliceerd op 8 juli 2014 en vervangt de vorige versie van 2008.

Meer informatie over het vervoer van radioactieve stoffen in België vindt u in ons informatiedossier over dit onderwerp.Kempense Antenne 2.0.

18 juli 2014 - Vanaf juli 2014 zal de Kempense Antenne van het FANC, die werd opgericht in 2001, bereikbaar zijn per telefoon en via internet. Indien u een vraag hebt over de nucleaire inrichtingen in de Kempense regio, dan kunt u deze voortaan stellen op onze speciale, aan dit thema gewijde Facebookpagina. U kunt ook rechtstreeks contact opnemen met ons specifieke contactpunt via e-mail (kempenseantenne@fanc.fgov.be) of per telefoon (02 289 21 37).Zestiende transport van gecementeerd afval vanuit Schotland naar België

14 juli 2014 - Op zaterdag 12/07/2014 vond het zestiende terugkeertransport plaats van gecementeerd radioactief afval vanuit Dounreay (Schotland) naar België. Het betreft middelactief, langlevend afval afkomstig van de opwerking van gebruikte kernbrandstof van de BR2-onderzoeksreactor van het SCK•CEN. Twee transportverpakkingen, elk geladen met 3 vaten gecementeerd afval, zijn in het daartoe bestemde opslaggebouw op de site van Belgoprocess in Dessel aangekomen, waar ze de komende weken zullen worden ontladen.

Het zestiende transport is verlopen in optimale veiligheidsomstandigheden. In de periode 2014-2015 zullen nog vijf transporten van gecementeerd afval vanuit Schotland naar België plaatsvinden.Tihange 3: anomalie ingedeeld op niveau 1 van de INES-schaal

8 juli 2014 - Op 2 juli 2014 werd vastgesteld dat een van de noodkoelingsvoorzieningen van de reactor van Tihange 3 buiten werking was ten gevolge van een brand op een verdeelkast. Verschillende andere veiligheidsvoorzieningen functioneerden wel nog steeds perfect.

Na analyse werd dit voorval ingedeeld op niveau 1 van de INES-schaal. INES (International Nuclear Event Scale) is een communicatietool die toelaat om de ernst van een gebeurtenis waarbij ioniserende straling betrokken is begrijpelijk voor te stellen. Deze schaal telt zeven niveaus, gaande van 1 (anomalie) tot 7 (zwaar ongeval).

Deze afwijking heeft geen enkele impact gehad op het welzijn van het personeel, de bevolking of het leefmilieu.Memorandum van het FANC voor de formateur van de volgende federale regering

7 juli 2014 - Wetenschappelijke ontwikkelingen, technische innovaties, politieke beslissingen, internationale akkoorden die België ondertekent ... Al deze zaken zorgen ervoor dat het FANC de komende jaren het hoofd zal moeten bieden aan talrijke uitdagingen.

Zoals vastgelegd in de wet en in de regelgeving heeft het Agentschap als taak om toezicht te houden op het veilige verloop van alle activiteiten waarbij met radioactieve stoffen wordt gewerkt en waarbij mensen het risico lopen om te worden blootgesteld aan ioniserende straling. Het is absoluut noodzakelijk dat het FANC deze opdracht in de toekomst naar behoren kan blijven vervullen. Daarom moeten tijdens de volgende legislatuur bepaalde acties worden ondernomen, zowel op reglementair als op operationeel vlak.

Ter gelegenheid van de vorming van een nieuwe federale regering voor de periode 2014-2019 richt het FANC zich tot de volgende formateur, om zijn aandacht te vestigen op de strategische krachtlijnen die in het volgende regeerakkoord zouden moeten worden opgenomen.

Het Agentschap heeft deze krachtlijnen beschreven in een memorandum, dat u hier kunt raadplegen.Versterking van de nucleaire controle: 33 nucleaire inspecteurs hebben de eed afgelegd

27 juni 2014 - Om de bescherming van de bevolking en het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende straling te intensiveren, wijzigt de wet van 19 maart 2014 het systeem voor de nucleaire controle, evenals de bevoegdheden van de inspecteurs van het FANC. Uit hoofde van dit nieuw wetgevend kader hebben 33 nucleaire inspecteurs op maandag 23 juni 2014 de eed afgelegd in de lokalen van het FANC.

>> Lees meerDecosteel Geel: anomalie ingedeeld op niveau 1 van de INES-schaal

27 juni 2014 - Op 23 juni 2014 werd de verflaagdiktemeter (Krypton-85-puntbron) van Decosteel Geel uitgebouwd. Tijdens deze handeling, die uitgevoerd werd in een afzonderlijke werkruimte door twee beroepshalve blootgestelde werknemers, raakte de bron beschadigd. Daarbij is kryptongas vrijgekomen in de atmosfeer. De twee betrokken werknemers werden blootgesteld aan lage dosissen, die ruim onder de jaarlijkse toelaatbare limiet liggen. Het FANC en Controlatom werden verwittigd en de nodige metingen werden uitgevoerd.

Na analyse werd dit voorval ingedeeld op niveau 1 van de INES-schaal. INES (International Nuclear Event Scale) is een communicatietool die toelaat om de ernst van een gebeurtenis waarbij ioniserende straling betrokken is begrijpelijk voor te stellen. Deze schaal telt zeven niveaus, gaande van 1 (anomalie) tot 7 (zwaar ongeval).

Deze afwijking heeft geen enkele impact gehad op het welzijn van het personeel, de bevolking of het leefmilieu, noch op de goede werking van de installaties.Sappi Lanaken: anomalie ingedeeld op niveau 1 van de INES-schaal

25 juni 2014 - Op 17 juni 2014 werd tijdens onderhoudswerkzaamheden aan een gramgewichtsmeting bij de papierfabriek Sappi te Lanaken een besmetting met de radioactieve isotoop promethium 147 vastgesteld.
Deze besmetting werd niet alleen in de infrastructuur gedetecteerd, maar ook op de kledij en onder de schoenzolen van enkele werknemers en onderaannemers van het bedrijf.
Na de melding van dit voorval voerde het FANC een inspectie uit op het terrein om zeker te zijn dat de situatie weer onder controle was en dat de nodige maatregelen genomen waren.

>> Lees meer>> VORIGE BERICHTEN


Contact

 
 
 

INES

 


 printvriendelijk  Home

Copyright 2013 © - Wettelijke vermeldingen