NL : FR
 RSS
Arrow Sitemap

Onze missie 

' Het FANC bevordert de doeltreffende bescherming van de bevolking, werknemers
en het leefmilieu tegen het gevaar van ioniserende straling '.

RADON

- PROFESSIONELEN -

Ontdek de informatie voor de professionele actoren en vindt snel en gericht de informatie die u zoekt.

- BEVOLKING -

Ontdek de informatie voor de bevolking en vindt snel en gericht de informatie die u zoekt.


Kempense Antenne 2.0.

18 juli 2014 - Vanaf juli 2014 zal de Kempense Antenne van het FANC, die werd opgericht in 2001, bereikbaar zijn per telefoon en via internet. Indien u een vraag hebt over de nucleaire inrichtingen in de Kempense regio, dan kunt u deze voortaan stellen op onze speciale, aan dit thema gewijde Facebookpagina. U kunt ook rechtstreeks contact opnemen met ons specifieke contactpunt via e-mail (kempenseantenne@fanc.fgov.be) of per telefoon (02 289 21 37).Zestiende transport van gecementeerd afval vanuit Schotland naar België

14 juli 2014 - Op zaterdag 12/07/2014 vond het zestiende terugkeertransport plaats van gecementeerd radioactief afval vanuit Dounreay (Schotland) naar België. Het betreft middelactief, langlevend afval afkomstig van de opwerking van gebruikte kernbrandstof van de BR2-onderzoeksreactor van het SCK•CEN. Twee transportverpakkingen, elk geladen met 3 vaten gecementeerd afval, zijn in het daartoe bestemde opslaggebouw op de site van Belgoprocess in Dessel aangekomen, waar ze de komende weken zullen worden ontladen.

Het zestiende transport is verlopen in optimale veiligheidsomstandigheden. In de periode 2014-2015 zullen nog vijf transporten van gecementeerd afval vanuit Schotland naar België plaatsvinden.Tihange 3: anomalie ingedeeld op niveau 1 van de INES-schaal

8 juli 2014 - Op 2 juli 2014 werd vastgesteld dat een van de noodkoelingsvoorzieningen van de reactor van Tihange 3 buiten werking was ten gevolge van een brand op een verdeelkast. Verschillende andere veiligheidsvoorzieningen functioneerden wel nog steeds perfect.

Na analyse werd dit voorval ingedeeld op niveau 1 van de INES-schaal. INES (International Nuclear Event Scale) is een communicatietool die toelaat om de ernst van een gebeurtenis waarbij ioniserende straling betrokken is begrijpelijk voor te stellen. Deze schaal telt zeven niveaus, gaande van 1 (anomalie) tot 7 (zwaar ongeval).

Deze afwijking heeft geen enkele impact gehad op het welzijn van het personeel, de bevolking of het leefmilieu.Memorandum van het FANC voor de formateur van de volgende federale regering

7 juli 2014 - Wetenschappelijke ontwikkelingen, technische innovaties, politieke beslissingen, internationale akkoorden die België ondertekent ... Al deze zaken zorgen ervoor dat het FANC de komende jaren het hoofd zal moeten bieden aan talrijke uitdagingen.

Zoals vastgelegd in de wet en in de regelgeving heeft het Agentschap als taak om toezicht te houden op het veilige verloop van alle activiteiten waarbij met radioactieve stoffen wordt gewerkt en waarbij mensen het risico lopen om te worden blootgesteld aan ioniserende straling. Het is absoluut noodzakelijk dat het FANC deze opdracht in de toekomst naar behoren kan blijven vervullen. Daarom moeten tijdens de volgende legislatuur bepaalde acties worden ondernomen, zowel op reglementair als op operationeel vlak.

Ter gelegenheid van de vorming van een nieuwe federale regering voor de periode 2014-2019 richt het FANC zich tot de volgende formateur, om zijn aandacht te vestigen op de strategische krachtlijnen die in het volgende regeerakkoord zouden moeten worden opgenomen.

Het Agentschap heeft deze krachtlijnen beschreven in een memorandum, dat u hier kunt raadplegen.Versterking van de nucleaire controle: 33 nucleaire inspecteurs hebben de eed afgelegd

27 juni 2014 - Om de bescherming van de bevolking en het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende straling te intensiveren, wijzigt de wet van 19 maart 2014 het systeem voor de nucleaire controle, evenals de bevoegdheden van de inspecteurs van het FANC. Uit hoofde van dit nieuw wetgevend kader hebben 33 nucleaire inspecteurs op maandag 23 juni 2014 de eed afgelegd in de lokalen van het FANC.

>> Lees meerDecosteel Geel: anomalie ingedeeld op niveau 1 van de INES-schaal

27 juni 2014 - Op 23 juni 2014 werd de verflaagdiktemeter (Krypton-85-puntbron) van Decosteel Geel uitgebouwd. Tijdens deze handeling, die uitgevoerd werd in een afzonderlijke werkruimte door twee beroepshalve blootgestelde werknemers, raakte de bron beschadigd. Daarbij is kryptongas vrijgekomen in de atmosfeer. De twee betrokken werknemers werden blootgesteld aan lage dosissen, die ruim onder de jaarlijkse toelaatbare limiet liggen. Het FANC en Controlatom werden verwittigd en de nodige metingen werden uitgevoerd.

Na analyse werd dit voorval ingedeeld op niveau 1 van de INES-schaal. INES (International Nuclear Event Scale) is een communicatietool die toelaat om de ernst van een gebeurtenis waarbij ioniserende straling betrokken is begrijpelijk voor te stellen. Deze schaal telt zeven niveaus, gaande van 1 (anomalie) tot 7 (zwaar ongeval).

Deze afwijking heeft geen enkele impact gehad op het welzijn van het personeel, de bevolking of het leefmilieu, noch op de goede werking van de installaties.Sappi Lanaken: anomalie ingedeeld op niveau 1 van de INES-schaal

25 juni 2014 - Op 17 juni 2014 werd tijdens onderhoudswerkzaamheden aan een gramgewichtsmeting bij de papierfabriek Sappi te Lanaken een besmetting met de radioactieve isotoop promethium 147 vastgesteld.
Deze besmetting werd niet alleen in de infrastructuur gedetecteerd, maar ook op de kledij en onder de schoenzolen van enkele werknemers en onderaannemers van het bedrijf.
Na de melding van dit voorval voerde het FANC een inspectie uit op het terrein om zeker te zijn dat de situatie weer onder controle was en dat de nodige maatregelen genomen waren.

>> Lees meerVijftiende transport van gecementeerd afval vanuit Schotland naar België

20 juni 2014 - Vrijdag (20/06/2014) vond het vijftiende terugkeertransport plaats van gecementeerd radioactief afval vanuit Dounreay (Schotland) naar België. Het betreft middelactief, langlevend afval afkomstig van de opwerking van gebruikte kernbrandstof van de BR2-onderzoeksreactor van het SCK•CEN. Twee transportverpakkingen, elk geladen met 3 vaten gecementeerd afval, zijn in het daartoe bestemde opslaggebouw op de site van Belgoprocess in Dessel aangekomen, waar ze de komende weken zullen worden ontladen.

Het vijftiende transport is in optimale veiligheidsomstandigheden verlopen. In de periode 2014-2015 zullen nog zes transporten van gecementeerd afval vanuit Schotland naar België plaatsvinden.De stralingsbeschermingsautoriteiten en de industrie werken samen ten voordele van de stralingsbescherming in de medische sector

17 juni 2014 - NHet FANC maakt deel uit van de veiligheidsautoriteiten die, binnen de associatie "Heads of the European Radiological protection Competent Authorities (HERCA, bijdragen aan een hoog niveau van stralingsbescherming in Europa. HERCA en COCIR (European association representing the medical imaging, electromedical and healthcare IT industry) werken samen om de blootstelling van de patiënt aan ioniserende straling bij computertomografie (CT) te verminderen. Dit werk heeft zich vertaald in concrete, vrijwillige engagementen van COCIR onder initiatief van HERCA en worden beschreven in het persbericht dat vandaag door HERCA en COCIR werd gepubliceerd.

>> Raadpleeg hier het Engelstalig persberichtMedische beeldvorming: FANC presenteert resultaten van twee studies aan radiologische sector

4 juni 2014 - De bijdrage van radiologische beeldvormingstechnieken, en in mindere mate ook van nucleaire geneeskunde, aan de gemiddelde blootstelling van de bevolking aan ioniserende straling neemt toe. Het aandeel van medische toepassingen in de totale blootstelling is gegroeid van 25% in 1995 tot bijna 50% in de laatste jaren. De doorsnee Belg wordt tegenwoordig blootgesteld aan 5,51 mSv ioniserende straling per jaar, waarvan gemiddeld 2,66 mSv via medische toepassingen.

Medische beeldvorming biedt ontegensprekelijk een belangrijke toegevoegde waarde voor het stellen van een diagnose bij de patiënt. Niettemin wil het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle, in het kader van zijn missie om de bevolking te beschermen tegen de gevaren van ioniserende straling, nogmaals de nadruk leggen op het belang van optimalisatie en van een gerechtvaardigd gebruik van medische beeldvorming in het algemeen, en van radiologische onderzoeken in het bijzonder.

Het FANC neemt daarom actief deel aan de bewustmakingscampagnes van de FOD Volksgezondheid (“Zuinig met straling”), en nodigt regelmatig professionals van de medische sector uit om te komen luisteren naar presentaties van de resultaten van wetenschappelijke studies die door het Agentschap werden uitgevoerd of gefinancierd. Zo werden op dinsdag 27 mei 2014 de resultaten van twee specifieke studies voorgesteld.

>> Lees meerVeertiende transport van gecementeerd afval vanuit Schotland naar België

26 mei 2014 - Vrijdag (23/05/2014) vond het veertiende terugkeertransport plaats van gecementeerd radioactief afval vanuit Dounreay (Schotland) naar België. Het betreft middelactief, langlevend afval afkomstig van de opwerking van gebruikte kernbrandstof van de BR2-onderzoeksreactor van het SCK•CEN. Twee transportverpakkingen, elk geladen met 3 vaten gecementeerd afval, zijn in het daartoe bestemde opslaggebouw op de site van Belgoprocess in Dessel aangekomen, waar ze de komende weken zullen worden ontladen.

Het veertiende transport is in optimale veiligheidsomstandigheden verlopen. In de periode 2014-2015 zullen nog zeven transporten van gecementeerd afval vanuit Schotland naar België plaatsvinden.>> VORIGE BERICHTEN


Contact

 
 
 

INES

 


 printvriendelijk  Home

Copyright 2013 © - Wettelijke vermeldingen