NL : FR
 RSS
Arrow Sitemap

Onze missie 

' Het FANC bevordert de doeltreffende bescherming van de bevolking, werknemers
en het leefmilieu tegen het gevaar van ioniserende straling '.

RADON

- PROFESSIONELEN -

Ontdek de informatie voor de professionele actoren en vindt snel en gericht de informatie die u zoekt.

- BEVOLKING -

Ontdek de informatie voor de bevolking en vindt snel en gericht de informatie die u zoekt.


IRE: anomalie ingedeeld op niveau 1 van de INES-schaal

28 januari 2015 - Op maandag 13 januari 2015 ontving een klant van het IRE een pakket dat een groter volume (23 ml in plaats van 20 ml) aan molybdeenoplossing bevatte dan toegelaten was volgens de gebruiksvoorschriften van de transportverpakking. De activiteit van het molybdeen-99 in de flacon bedroeg dan weer slechts de helft van de maximaal toegelaten activiteit voor dit specifieke type van transportverpakking.

Dit voorval wordt momenteel geanalyseerd door het IRE om de oorzaak te achterhalen en om te bepalen hoe een herhaling bij toekomstige transporten vermeden kan worden. Het FANC zal toezien op de uitvoering van de door het IRE voorgestelde maatregelen.

>> Lees meerSALTO-missie in het kader van de langetermijnuitbating van Tihange 1

28 januari 2014 - In het kader van de langetermijnuitbating (Long Term Operation – LTO) van Tihange 1 tot 2025 heeft het FANC aan het Internationaal Atoomenergieagentschap (IAEA) gevraagd om in januari 2015 een SALTO-missie (Safety Aspects of Long-Term Operation) te organiseren voor deze reactor. Deze missie vond plaats van 13 tot 22 januari 2015.

>> Lees meerKerncentrale Tihange 1: anomalie ingedeeld op niveau 1 van de INES-schaal

27 januari 2015 - Op dinsdag 20 januari 2015 kwam de kerncentrale van Tihange 1 automatisch tot stilstand ten gevolge van een defect aan het voedingswatercircuit van één van de drie stoomgeneratoren. De voeding werd daarna overgenomen door een hulpvoedingswatersysteem. Na het vervangen van de nodige onderdelen kon de eenheid in alle veiligheid opnieuw worden opgestart.

Na analyse werd dit voorval ingedeeld op niveau 1 van de INES-schaal. INES (International Nuclear Event Scale) is een communicatietool die toelaat om de ernst van een gebeurtenis waar ioniserende straling bij betrokken is begrijpelijk voor te stellen. Deze schaal telt zeven niveaus, gaande van 1 (anomalie) tot 7 (zwaar ongeval).

Deze afwijking heeft geen enkele impact gehad op het welzijn van het personeel, de bevolking of het leefmilieu.Eenentwintigste transport van gecementeerd afval vanuit Schotland naar België

27 december 2014 - Op vrijdag 26/12/2014 vond het eenentwintigste en laatste terugkeertransport van gecementeerd radioactief afval vanuit Dounreay (Schotland) naar België plaats. Het betreft middelactief, langlevend afval, afkomstig van de opwerking van gebruikte kernbrandstof van het SCK•CEN. Een transportverpakking geladen met 3 vaten gecementeerd afval is in het daartoe bestemde opslaggebouw op de site van Belgoprocess in Dessel aangekomen, waar hij de komende weken zal worden ontladen.

Het eenentwintigste transport is verlopen in optimale veiligheidsomstandigheden.BetaPlus Pharma: incident ingedeeld op niveau 2 van de INES-schaal

23 december 2014 - Het bedrijf Beta Plus Pharma exploiteert een cyclotron voor de productie van radioactieve stoffen bestemd voor de nucleaire geneeskunde en voor medisch onderzoek. Bij de aflezing van de passieve dosimeter van een operator van dit bedrijf werd er vastgesteld dat de geregistreerde dosis voor de periode van juli – augustus opliep tot een dosis die voor een periode van 12 opeenvolgende glijdende maanden iets meer bedroeg dan het dubbele van de wettelijke limiet (die werd vastgesteld op 20 mSv).

>> Lees meerHet FANC heeft geen bezwaar tegen de heropstart van Doel 4

19 december 2014 - Electrabel kondigt vandaag, vrijdag 19 december, aan dat de reactor van Doel 4 twee dagen vroeger dan eerder aangekondigd (zie in dit verband ons bericht van 15 december 2014) zal kunnen opstarten. Gezien de exploitant op dit ogenblik reeds de bijkomende opgelegde beveiligingsmaatregelen heeft ingevoerd, heeft het FANC er geen bezwaar tegen dat de reactor van Doel 4 vandaag wordt heropgestart. Bovendien volgt de veiligheidsautoriteit deze heropstart van zeer nabij op.Belgoprocess: anomalie ingedeeld op niveau 1 van de INES-schaal

18 december 2014 - Op 11 december 2014 werden bij aanpassingswerken aan een operationele filterkast in gebouw 102 van Belgoprocess hulpstukken voor het vervangen van filters verwijderd met een slijpmachine. Vermoedelijk ontstonden hierbij vonken, die de filters in de filterkast deden smeulen. De voor- en absoluutfilters, die verder stroomafwaarts opgesteld zijn en die garant staan voor het volledig zuiveren van de lucht, bleven intact.

>> Lees meerApragaz: incident ingedeeld op niveau 2 van de INES-schaal

17 december 2014 - Op 26 november 2014 hebben radiologen van de firma Apragaz tijdens het uitvoeren van controles op lasnaden, waarbij ze gebruik maakten van een radioactieve Ir-192-bron met een activiteit van 1 TBq, mogelijk vier personen bestraald. De drie personen hebben daarbij mogelijk dosissen opgelopen die boven de jaarlijkse dosislimiet voor het publiek liggen. Dit incident vond plaats bij een voedselverwerkend bedrijf in Oevel.

>> Lees meerDoel 3/Tihange 2: het FANC geeft een overzicht van de ontwikkelingen in het dossier in 2014

16 december 2014 - Het dossier van de foutindicaties in de reactorvaten van Doel 3 en Tihange 2 heeft enkele nieuwe ontwikkelingen gekend in 2014. Vandaag publiceert het Agentschap een tussentijds rapport, dat de balans opmaakt van de ontwikkelingen van het voorbije jaar en van de huidige situatie van de twee reactoren.

>> Klik hier om het rapport te lezenHeropstart Doel 4: FANC legt bijkomende veiligheids- en beveiligingsmaatregelen op aan alle Belgische kerncentrales

15 december 2014 - Uitbater Electrabel kondigt aan dat de kernreactor van Doel 4 op 21 december 2014 opnieuw opgestart zal worden, nadat deze gedurende enkele maanden stillag ten gevolge van schade aan de turbine. Terwijl het gerechtelijk onderzoek naar de persoon of personen verantwoordelijk voor dit incident nog steeds lopende is, legt het FANC een reeks bijkomende veiligheids- en beveiligingsmaatregelen op aan alle Belgische kerncentrales.

>> Lees meerVerbod op het gebruik van Am-241-bronnen voor vulhoogtemeting

15 december 2014 - Het Agentschap werkt aan een ontwerp van Koninklijk Besluit om het gebruik van Am-241-bronnen voor vulhoogtemeting te verbieden. Het controleren van de vulhoogte van bierflesjes kan immers eveneens gebeuren met behulp van X-stralentoestellen. Het Agentschap zal elke toekomstige aanvraag van dit type negatief beantwoorden. Indien het verbod op het gebruik van Am-241-bronnen voor vulhoogtemeting ingaat, zal elke inrichting die gebruik maakt van deze methode verplicht worden om de Am-241-bronnen, na een nog te bepalen overgangsperiode, te verwijderen en te vervangen door een andere toepassing.

>> Klik hier voor meer informatie over dit onderwerpIAEA reviews nuclear security in Belgium

11 december 2014 - An IAEA team concluded that the physical protection system in Belgium is robust, with a program of continuous improvement in place at both the operator and government level. The International Physical Protection Advisory Service (IPPAS) team identified numerous good practices, and made a number of recommendations and suggestions to further improve nuclear security.

>> Read moreTwintigste transport van gecementeerd afval vanuit Schotland naar België

8 december 2014 - Op vrijdag 05/12/2014 vond het twintigste terugkeertransport van gecementeerd radioactief afval vanuit Dounreay (Schotland) naar België plaats. Het betreft middelactief, langlevend afval, afkomstig van de opwerking van gebruikte kernbrandstof van het SCK•CEN. Twee transportverpakkingen, elk geladen met 3 vaten gecementeerd afval, zijn in het daartoe bestemde opslaggebouw op de site van Belgoprocess in Dessel aangekomen, waar ze de komende weken zullen worden ontladen.

Het twintigste transport is verlopen in optimale veiligheidsomstandigheden. In de periode 2014-2015 zal nog één transport van gecementeerd afval vanuit Schotland naar België plaatsvinden.Belgoprocess vraagt uitbreiding van zijn ontmantelingsvergunning voor site 2 aan

2 december 2014 - Tegenover de site van het Studiecentrum voor Kernenergie in Mol ligt de zogenaamde ‘site 2', die wordt uitgebaat door Belgoprocess en die is vergund als inrichting van klasse I. In 2006 verkreeg Belgoprocess van het FANC een vergunning om bepaalde installaties op site 2 te ontmantelen. In de zomer van 2014 diende Belgoprocess een aanvraag in voor een uitbreiding van deze ontmantelingsvergunning.

>> Lees meerIRE: simulatie van een radiologisch incident

28 november 2014 - Op donderdag 4 december zal het Nationaal Crisiscentrum (Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken) in het Instituut voor Radioelementen (IRE) in Fleurus een oefening organiseren waarbij een radiologisch incident gesimuleerd wordt.

>> Lees meerNuclear Security: start of the Belgian IPPAS mission

25 November 2014 - From 24 November to 5 December, a team of international experts will conduct a review of the nuclear security regime in Belgium during an IPPAS mission (International Physical Protection Advisory Service). This service is proposed by the International Atomic Energy Agency to assist Member States in strengthening their national nuclear security regime, i.e. all the measures ensuring the protection of radioactive materials and nuclear facilities and transports against sabotage, theft or any other malicious act.

>> Read moreNucleaire beveiliging: start van de Belgische IPPAS-missie

25 november 2014 - Van 24 november tot 5 december 2014 vindt in België een IPPAS-missie (International Physical Protection Advisory Service) plaats, waarbij een team van internationale deskundigen de nucleaire beveiliging in ons land zal onderwerpen aan een grondige analyse. IPPAS is een dienst die wordt aangeboden door het Internationaal Atoomenergieagentschap (IAEA) om lidstaten te helpen bij het versterken van hun fysieke beveiligingsregime. De fysieke beveiliging omvat alle maatregelen die moeten bijdragen tot de bescherming van kernmateriaal, nucleaire installaties en nucleaire transporten tegen sabotage, diefstal en andere kwaadwillige handelingen.

>> Lees meer>> VORIGE BERICHTEN


Contact

 
 
 

INES

 


 printvriendelijk  Home

Copyright 2013 © - Wettelijke vermeldingen