NL : FR
 RSS
Arrow Sitemap

Onze missie 

' Het FANC bevordert de doeltreffende bescherming van de bevolking, werknemers
en het leefmilieu tegen het gevaar van ioniserende straling '.

RADON

- PROFESSIONELEN -

Ontdek de informatie voor de professionele actoren en vindt snel en gericht de informatie die u zoekt.

- BEVOLKING -

Ontdek de informatie voor de bevolking en vindt snel en gericht de informatie die u zoekt.


Nieuwe editie van het nationaal verslag opgesteld in het kader van het Verdrag inzake de nucleaire veiligheid

15 september 2016 - Ter voorbereiding van de volgende toetsingsvergadering van het Verdrag inzake de nucleaire veiligheid heeft het FANC de zevende editie van het Belgische nationale verslag aan het IAEA overhandigd. Dit verslag werd opgesteld in samenwerking met Bel V, ENGIE Electrabel en het Studiecentrum voor Kernenergie. De zevende toetsingsvergadering zal plaatsvinden in de hoofdzetel van het IAEA van 27 maart tot 7 april 2017.

>> Lees meerMeer leukemie bij kinderen in regio Mol-Dessel: het FANC geeft duiding

12 september 2016 - In De Morgen verscheen vandaag een artikel met als titel “Tot 3x meer leukemie in Mol-Dessel” dat teruggrijpt naar een epidemiologische studie van jaren geleden, die werd uitgevoerd door het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid in samenwerking met de Stichting Kankerregister en het FANC. Die studie uit 2012 maakte melding van een verhoogd aantal gevallen van acute leukemie bij kinderen tussen 0 en 14 jaar in de regio Mol-Dessel. Zoals aangegeven in het persbericht dat het FANC toen publiceerde, was deze studie beschrijvend van aard en gebaseerd op een beperkt aantal gegevens uit de periode 2002-2008. De resultaten van het onderzoek laten dan ook niet toe om enige conclusies te trekken over een eventueel verband tussen de aanwezigheid van nucleaire installaties en het voorkomen van kanker bij kinderen in de regio Mol-Dessel. Gelijkaardige lokale verhogingen van het aantal gevallen van kanker bij kinderen werden ook op andere plaatsen in België vastgesteld, zonder dat daar een nucleaire installatie in de buurt gevestigd was. Het FANC wenst te benadrukken dat de resultaten van deze studie dan ook met de nodige voorzichtigheid moeten worden benaderd. Verder wetenschappelijk onderzoek is noodzakelijk om sluitende conclusies te kunnen trekken.Bruker microCT: afwijking ingedeeld op INES-niveau 1

23 augustus 2016 - Op 12 juli 2016 heeft zich bij de firma Bruker microCT een bestralingsincident voorgedaan. Tijdens het afstellen van een micro-CT-scanner constateerden de twee operatoren dat de zijdelingse loodschermen die hen tegen bestraling moeten beschermen ontbraken. Hierop werd het toestel onmiddellijk uitgeschakeld en werd het FANC verwittigd.

>> Lees meerDoel 2: afwijking ingedeeld op INES-niveau 1

19 augustus 2016 - Op maandag 8 augustus 2016 werd tijdens onderhoudswerkzaamheden in de kerncentrale van Doel 2 een reset van een elektronische module uitgevoerd. Dit leidde ertoe dat twee afsluiters overschakelden van de automatische naar de manuele modus. Deze afsluiters bevinden zich op de hulpvoedingswaterkring, die in een noodsituatie extra koelwater naar de stoomgeneratoren kan sturen. De technische specificaties schrijven voor dat de vier afsluiters op de hulpvoedingswaterkring op elk moment in automatische modus moeten staan, ook al zouden de afsluiters in een reële noodsituatie automatisch naar de correcte modus overschakelen. In dit geval hebben twee van de vier afsluiters gedurende 9 uur in manuele modus gestaan, totdat de onregelmatigheid werd opgemerkt en gecorrigeerd, wat een inbreuk op de technische specificaties vormt.

>> Lees meerImpact van de onregelmatigheden in de kwaliteitsdossiers van Creusot Forge op de Belgische kerncentrales (update)

8 augustus 2016 - Op 3 mei 2016 maakte de Franse nucleaire veiligheidsautoriteit ASN op zijn website melding van een onderzoek naar onregelmatigheden in het kwaliteitscontroleproces van Creusot Forge. Deze dochteronderneming van AREVA produceert grote stalen smeed- en gietstukken voor o.a. de nucleaire industrie.

>> Lees meerAdvies van het FANC over het Nationaal Programma voor het beheer van verbruikte splijtstof en radioactief afval

15 juli 2016 - Door de Richtlijn 2011/70/Euratom wordt er een communautair kader voor een verantwoord en veilig beheer van verbruikte splijtstof en radioactief afval vastgesteld. Via deze weg wordt er op toe gezien dat de lidstaten voorzien in passende nationale regelingen om een hoog niveau van nucleaire veiligheid te kunnen garanderen om de werknemers, de bevolking en het leefmilieu te kunnen beschermen. Deze richtlijn werd door de wet van 3 juni 2014 in Belgische wetgeving omgezet. Hierdoor wordt een Comité van het Nationale Programma (CNP) opgericht, bestaande uit vertegenwoordigers van de Federale Overheidsdienst belast met Energie, de Nationale Instelling voor radioactief afval en verrijkte splijtstoffen (NIRAS) en Synatom (verantwoordelijk voor de splijtstofcyclus van de Belgische kerncentrales).

>> Lees meerWerknemer loopt externe besmetting op tijdens sanering op NIRAS Site in Fleurus: INES 1

07 juli 2016 - Op woensdag 8 juni heeft een medewerker van NIRAS (de Nationale Instelling voor Radioactief Afval en verrijkte Splijtstoffen) een externe besmetting opgelopen tijdens een sanering van de oude installaties van Best Medical Belgium S.A. in Fleurus, als gevolg van het niet naleven van de werkprocedures.

De werknemer droeg geen beschermende handschoenen en raakte bijgevolg besmet aan de handen. Ook in één van de lokalen in de gecontroleerde zone werd besmetting vastgesteld. Na het wassen van de handen, bleek uit de metingen dat de werknemer niet langer besmet was. Andere controlemetingen toonden aan dat er nergens anders op de site besmettingen terug te vinden waren.

>> Lees meerBelgoprocess vraagt uitbreiding van zijn ontmantelingsvergunning voor site 1 aan

30 juni 2016 - Belgoprocess, het bedrijf dat instaat voor het beheer van radioactief afval, heeft een uitbreiding van zijn ontmantelingsvergunning aangevraagd voor hun zogenaamde ‘site 1' in Dessel. Deze site is vergund als inrichting van klasse I.

In 2007 verkreeg Belgoprocess van het FANC een vergunning om bepaalde gebouwen en installaties op site 1 te ontmantelen. In het voorjaar van 2016 heeft Belgoprocess een aanvraag ingediend voor een uitbreiding van deze ontmantelingsvergunning. De uitbreiding betreft de installaties in de gebouwen 105X en 122X, waar respectievelijk de horizontale en verticale opslagtanks van de voormalige opwerkingsfabriek Eurochemic zich bevinden. Om deze twee gebouwen te kunnen ontmantelen, zal er een tijdelijk ontmantelingsgebouw (170X) geplaatst worden.

>> Lees meerWerknemer Belgoprocess loopt externe besmetting op: INES 1

24 juni 2016 - Op woensdag 22 juni 2016 heeft een medewerker van Belgoprocess een externe besmetting opgelopen. Tijdens voorbereidende werkzaamheden voor het verwerken van radioactieve bronnen (radiumnaalden), kwam bij het openen van een verpakking luchtbesmetting vrij. Metingen bevestigden dat de vrijgekomen besmetting radongas was, een edelgas en vervalproduct van radium.

De medewerker werd ontsmet en men heeft geen inwendige besmetting vastgesteld. Uit controlemetingen in het gebouw bleek dat er verder geen besmetting werd geconstateerd.

>> Lees meerGerechtelijk onderzoek naar vervalste kwaliteitscertificaten in Frankrijk: het FANC onderzoekt de mogelijke impact op België

22 juni 2016 - Op 18 april 2016 publiceerde de Franse nucleaire veiligheidsautoriteit ASN een bericht op zijn website waarin het melding maakte van een gerechtelijk onderzoek naar een kleine Franse firma die componenten levert aan de fabrikanten van industriële uitrustingen voor o.a. de nucleaire sector. Deze firma zou, wanneer een component niet voldeed aan de vereiste specificaties, het kwaliteitscertificaat van het erkende controleorganisme vervalst hebben.

Tijdens een bilaterale vergadering midden mei heeft ASN het FANC laten weten dat de geaffecteerde componenten mogelijk ook zijn terechtgekomen bij producenten die uitrustingen leveren voor de Belgische kerncentrales.

>> Lees meer>> VORIGE BERICHTEN


Contact

 
 
 

INES

 


 printvriendelijk  Home

Copyright 2013 © - Wettelijke vermeldingen