NL : FR
 RSS
Arrow Sitemap

Onze missie 

' Het FANC bevordert de doeltreffende bescherming van de bevolking, werknemers
en het leefmilieu tegen het gevaar van ioniserende straling '.

RADON

FAQ

Medische toepassingen


1. Ik ben vijf weken zwanger en als gevolg van een longinfectie heb ik een röntgenfoto van de longen moeten laten maken. Om mijn baby tegen de stralen te beschermen, moest ik ter hoogte van de buik een loodschort dragen. Ik heb de schort omgekeerd moeten dragen: de sluiting bevond zich vooraan en het lood achteraan, op de rug. Is dit normaal? Moet het lood niet vooraan zitten? Indien ja, wat kunnen de gevolgen zijn voor het kind dat ik draag? Antwoord


2. Mijn dochter heeft een CT-scan van de sinussen ondergaan. Wij (de ouders) vroegen haar een loden schort aan te doen. De verpleger vertelde ons dat dit de effecten van de straling enkel zou verdubbelen. Is dit correct? Antwoord


3. Ik ben net zwanger geworden en heb een dag op een boot doorgebracht. Wij hebben de stuurhut bezocht. De kapitein heeft ons uitgelegd dat de radar stralen uitzendt die vergelijkbaar zijn met de stralen in een ziekenhuis. Is er reden tot paniek? Antwoord


4. Mijn echtgenote werkt op de dienst nucleaire beeldvorming (PetScan) van een ziekenhuis. Ze is nu zes maanden zwanger en men heeft haar nooit van deze dienst afgehaald. Ze is dan wel geen verpleegster, maar secretaresse, maar ze bevindt zich in dezelfde ruimte als de verpleegsters en de patiënten die worden geïnjecteerd. Haar verantwoordelijken hebben haar zelfs gevraagd om niet enkel in haar kantoor op de PetScan te blijven, maar ook om het secretariaat Isotopen (Scintigrafie, ...) te verzorgen.

Loopt het kind een risico? Kan ik eisen dat ze van deze post wordt afgehaald, aangezien haar verantwoordelijken hun verantwoordelijkheid niet willen opnemen? (ik heb het dan over de HR, de verantwoordelijke arts van de dienst nucleaire beeldvorming, haar diensthoofd). Er wordt haar wel mondeling meegedeeld dat het niet erg is, maar nooit schriftelijk ... Antwoord


5. Ik schrijf u omdat mijn zevenjarige dochter een panoramische röntgenfoto van haar tanden heeft laten maken zonder dat haar schildklier werd beschermd, en omdat ik meen te weten dat het bij een kind belangrijk is de schildklier te beschermen, wilde ik weten of dit nefaste gevolgen voor de gezondheid van mijn dochter kon hebben. Antwoord


6. Enkele dagen geleden heeft mijn vrouw, na enkele hevige migraineaanvallen, een hersenscan met en zonder injectie ondergaan, die normaal is gebleken. Mijn vraag heeft betrekking op het verslag waaruit volgens mij blijkt dat de stralingsdosis zeer hoog was. Een vriendin heeft me verteld dat ze navraag is gaan doen en dat de Europese norm voor een hersenscan 1000 mGy bedraagt, terwijl op haar verslag staat vermeld: IDENTIFICATIE VAN HET MATERIAAL: GE LightSpeed VCT 64-slice scanner Schatting van de aan de patiënt gegeven dosis: DLP totaal in (Gy.cm) = 2904,93 Ik weet niet of dit cijfer normaal is en of het in mGy of in Gy is? Kan deze stralingsdosis op korte of lange termijn schadelijk zijn voor haar gezondheid, aangezien ze iets meer dan een jaar geleden al een borstscanning heeft ondergaan? Antwoord


7. Welke zijn de biologische en chemische risico's die zijn verbonden aan de productie van radio-isotopen? Antwoord
8. Ik heb vorige week in het ziekenhuis een röntgenfoto van mijn hart laten maken. Ik moest eerst een drankje innemen. Het verzorgend personeel vertelde me dat het drankje radioactieve stoffen bevatte waardoor ze meer over mijn hart te weten konden komen. Is dat waar? Kunnen de radioactieve stoffen in dat drankje schadelijk zijn voor mijn gezondheid? Antwoord


9. Met aandacht las ik onlangs uw artikel op de website van FANC omtrent de regularisatiecampagne die gevoerd wordt in de tandartsenpraktijk. Omdat ik enkele dagen later op controle moest bij mijn tandarts heb ik hem ook de vraag gesteld of er bij hem ook al controle was uitgevoerd. Omdat een tandarts met zijn RX toestel wat meer geïsoleerd staat dan de toestellen in ziekenhuizen vroeg ik me af of er een lijst is van tandartsen die in orde zijn met deze toestellen. Ziekenhuizen worden verondersteld dagelijks controles op de stralingdosering uit te voeren, hoe zit dat met tandartsen? Wat met toestellen die niet orde zijn? Stel dat de straling die zij uitzenden te hoog is? De beschermingsmaatregelen die tandartsen hieromtrent nemen zijn nihil. Hoe kan een patiënt weten dat hij geen te hoge straling gekregen heeft? In onze medische (over)consumptie maatschapij wordt er met betsralingen rond de oren gesmeten dat het lieve lust is. Kan u mij een lijst bezorgen van tandartsen die in orde zijn met hun toestellen en regelgeving? Antwoord


10. Mijn zoontje van 4 heeft een CT scan ondergaan van zijn schedel naar aanleiding van een val. Ik moest een loden schort aan, hij niet. Ik wou graag weten of dit schadelijke gevolgen kan hebben voor hem. Antwoord


11. Ik heb een advertentie gezien voor een CT-scan van het volledige lichaam op een website. Loop ik een risico indien ik op deze advertentie inga om het onderzoek te ondergaan ? Antwoord


Bescherming van de bevolking, de werknemers & het leefmilieu


1. Ik heb op de radio gehoord dat het mogelijk was om gratis een radondetector voor privéwoningen te krijgen. Kunt u mij dit bevestigen en zeggen hoe ik die kan krijgen? Antwoord


2. Goeiedag, kan radon een invloed op de schildklier hebben? Mijn vrouw en ik hebben een kapotte schildklier (auto-immuunziekte). Volgens de endocrinoloog zou ons lichaam ze hebben vernietigd. Maar wij begrijpen niet hoe dit in minder dan één jaar tijd mogelijk is. Dank u voor uw antwoord. Antwoord


3. Betekent de site van Tsjernobyl nog een risico voor onze gezondheid hier in België ? Antwoord


4. We hebben vernomen dat de IJslandse aswolk radioactief is. Zijn er risico's voor onze gezondheid? ? Antwoord


Medische en industriële toepassingen


1. Zijn de radioactieve stoffen in ionisatierookmelders schadelijk voor de volksgezondheid? Klopt het dat, om een dergelijk toestel te vervangen, het volstaat om het open te vijzen en het binnenste gedeelte te vervangen, terwijl het buitenste gedeelte aan het plafond bevestigd blijft? Moet een dergelijk toestel worden vervangen door een specialist of mag om het even wie dit doen? Antwoord


2. Sinds één jaar vragen wij aan dit Indisch staalbedrijf ons een document te bezorgen waaruit blijkt dat het materiaal veilig is en in overeenstemming is met de Europese regelgeving. Toch lijkt dit in India geen courante praktijk te zijn en ze geven ons geen enkel attest. Antwoord


3. Ik heb horen zeggen dat kruiden worden gesteriliseerd met behulp van radioactiviteit? Is dat waar? Worden die kruiden dan niet radioactief? Antwoord


Nucleaire basisinrichtingen


1. Welk soort rook komt er uit de koeltorens van een kerncentrale? Antwoord


2. Ik heb enkele goede flessen Roemeense wijn uit 1986 gekocht, afkomstig uit een gereputeerde wijngaard die echter dicht tegen de Oekraïense grens ligt. Bestaat er een risico op schadelijke radioactiviteit wanneer ik deze wijn drink, als gevolg van de kernramp in Tsjernobyl? Kan ik een staal laten analyseren? Antwoord


3. Wij zijn een onderneming die actief is in de bankinformatica. Wij staan op het punt een overeenkomst met een partner in Kazachstan (KZ) te sluiten, maar heel wat geruchten en informatie doen de ronde. Kunt u ons zeggen of u het momenteel als een risico beschouwt om werknemers en hun vrouwen (waaronder een zwangere vrouw) naar Almaty te sturen? Antwoord


4. Ik ben leerkracht en heb veel aandacht besteed aan de maatregelen die in het geval van een kernongeval moeten worden genomen, zoals gepubliceerd door de federale overheid. Mijn aandacht werd gevestigd op een van deze maatregelen: de ouders wordt gevraagd hun kinderen op school te laten omdat de ”leerkrachten weten wat hen te doen staat”. Welnu, ik realiseer me dat ik niet echt weet wat doen. Beschikt u over een dossier waarin de maatregelen staan beschreven die door de leerkrachten moeten worden genomen in geval van een kernongeval? Antwoord


5. Tot wie moet ik mij richten om de datums en uren van de nucleaire sirenetests te kennen? Antwoord


6. Ik heb onlangs opgevangen dat kernenergie geen CO2 produceert. Is dat waar? Antwoord


Radioactief afval


1. Ik heb vernomen dat er in Dessel een opslagplaats voor radioactief afval ligt. Is dat niet gevaarlijk? Hangt er geen radioactiviteit in de lucht? Antwoord


2. Kent men reeds een oplossing voor langlevend middel- en hoogradioactief afval ? Antwoord


3. Waar wordt het kernafval in België bewaard? Antwoord


4. Hoelang blijft kernafval radioactief? Antwoord
Laatste update
27/08/2012 - 08:39


Contact

 
 
 

INES

 


 printvriendelijk  Home

Copyright 2013 © - Wettelijke vermeldingen