NL : FR
 RSS
Arrow Sitemap

Onze missie 

' Het FANC bevordert de doeltreffende bescherming van de bevolking, werknemers
en het leefmilieu tegen het gevaar van ioniserende straling '.

RADON

Radiofarmaceuten
Niemand mag een radioactief product voor in vivo of in vitro gebruik in de (dier)geneeskunde ter beschikking stellen aan personen of inrichtingen of gebruiken in een klinische proef of klinisch onderzoek, zonder voorafgaande vergunning (Koninklijk Besluit van 12/07/2015, artikel 7 en 33).

De kwaliteitsborging en-beheersing van deze radioactieve producten dienen uitgevoerd te worden door een apotheker erkend volgens artikel 52 van het KB van 12/07/2015. Een dergelijke erkenning kan bekomen worden door het indienen van een aanvraagdossier  en het betalen van een éénmalige retributie.

De contactgegevens van de radiofarmaceuten kunnen worden teruggevonden in de lijst radiofarmaceuten.Laatste update
29/08/2011 - 10:31


Contact

 
 
 

INES

 


 printvriendelijk  Home

Copyright 2013 © - Wettelijke vermeldingen