NL : FR
 RSS
Arrow Sitemap

Onze missie 

' Het FANC bevordert de doeltreffende bescherming van de bevolking, werknemers
en het leefmilieu tegen het gevaar van ioniserende straling '.

RADON

Vervoer van radioactieve stoffen

Het vervoer van radioactieve stoffen in België wordt geregeld door hoofdstuk VII van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen en door internationale overeenkomsten en reglementen voor het vervoer van gevaarlijke goederen.

De vervoerder moet door het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle worden erkend en dit gebeurt via de vervoervergunningen.

Er bestaan drie soorten vervoervergunningen:

  • Een algemene vervoervergunning voor het regelmatig vervoer van beperkte hoeveelheden radioactieve stoffen (geldig voor maximaal 5 jaar);
  • Een bijzondere vergunning voor het toevallig vervoer van beperkte hoeveelheden radioactieve stoffen;
  • Een speciale vergunning voor het vervoer van onder meer kernmateriaal, radioactief afval en grote hoeveelheden radioactieve stoffen (geldig voor maximaal 5 jaar).

Hieronder vindt u de brochures die u kan gebruiken om een vervoervergunning aan te vragen:

  • Informatie betreffende een vergunningsaanvraag voor het vervoer over zee van radioactieve stoffen (NL - FR - EN)
  • Informatie betreffende een vergunningsaanvraag voor het wegvervoer van radioactieve stoffen (NL - FR - EN)
  • Informatie betreffende een vergunningsaanvraag voor het luchtvervoer van radioactieve stoffen (NL - FR - EN)
  • Informatie betreffende een vergunningsaanvraag voor het spoorvervoer van radioactieve stoffen (NL - FR - EN)

Bij de aanvraag van een vervoervergunning moet een eenmalige retributie betaald worden. Voor vervoervergunning die langer dan een jaar geldig zijn moet een jaarlijks taks betaald worden.

Ronde tafelsLaatste update
01/04/2014 - 10:17


Contact

 
 
 

INES

 


 printvriendelijk  Home

Copyright 2013 © - Wettelijke vermeldingen