NL : FR
 RSS
Arrow Sitemap

Onze missie 

' Het FANC bevordert de doeltreffende bescherming van de bevolking, werknemers
en het leefmilieu tegen het gevaar van ioniserende straling '.

RADON

Tihange 2: het FANC heeft kennis genomen van de eerste resultaten m.b.t. de indicaties op het reactorvat


Tijdens een controle die eind juni 2012 werd uitgevoerd met behulp van een nieuw soort ultrasone meetsondes werden er talrijke foutindicaties gedetecteerd in het stalen basismateriaal van het reactorvat van Doel 3.

Het reactorvat van Tihange 2, dat eveneens afkomstig is van de firma Rotterdamsche Droogdok Maatschappij, heeft op zijn beurt dezelfde soorten analyses ondergaan ter gelegenheid van zijn geplande revisie die midden augustus van start ging. De eerste bij Doel 3 uitgevoerde onderzoeken leken er inderdaad op te wijzen dat deze foutindicaties zich hebben voorgedaan bij het fabricageproces van het reactorvat.

Op 13 september heeft Electrabel aan het FANC en aan zijn technisch filiaal Bel V bevestigd dat het in het reactorvat van Tihange 2 vergelijkbare indicaties heeft gevonden als deze van Doel 3. Ingevolge deze bevestiging werden er bijkomende analyses uitgevoerd om de resultaten te consolideren. Vastgestelde indicaties worden nog verder door Electrabel geanalyseerd (volumetrie, vorm, schrappen van dubbeltellingen...). Een gedeelte van de resultaten van de op het reactorvat van Tihange 2 uitgevoerde analyses kon evenwel reeds vandaag, vrijdag 21 september, door Electrabel aan het FANC worden voorgesteld. Deze gedeeltelijke resultaten laten reeds toe vast te stellen dat de geïdentificeerde indicaties op het reactorvat van Tihange 2 minder dan 2450 bedragen (dit resultaat dient, zoals hierboven toegelicht, nog verder verfijnd te worden). Deze indicaties zijn voor Tihange 2 geconcentreerd in het midden van de hoogte van het reactorvat. De definitieve resultaten zullen door Electrabel aan het FANC in de loop van volgende week worden meegedeeld.

De reactor van Tihange 2 ligt net als deze van Doel, stil voor revisie. De splijtstof van beide reactoren werd ontladen. Er is dus geen enkel gevaar voor de bevolking, de werknemers en het leefmilieu.


21 September 2012


Contact

 
 
 

INES

 


 printvriendelijk  Home

Copyright 2013 © - Wettelijke vermeldingen