NL : FR
 RSS
Arrow Sitemap

Onze missie 

' Het FANC bevordert de doeltreffende bescherming van de bevolking, werknemers
en het leefmilieu tegen het gevaar van ioniserende straling '.

RADON

Het FANC publiceert het SALTO-rapport van Doel 1 en 2


Het rapport van de SALTO-missie (Safety Aspects of Long Term Operation) van het Internationaal Atoomenergieagentschap (IAEA) in de kernreactoren van Doel 1 en 2 is beschikbaar. De SALTO-missie vond plaats van 14 tot 23 februari 2017. Het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) had deze missie aangevraagd bij het IAEA, in het kader van de langetermijnuitbating (Long Term Operation of LTO) van Doel 1 en 2 tot 2025. Op basis van het SALTO-rapport, oordeelt het IAEA dat ENGIE Electrabel het LTO-programma goed beheert, in overeenstemming met de internationale standaarden op dat vlak, maar ook dat er nog ruimte is voor verbetering.

Het doel van een SALTO-missie is om de betrokkenen te adviseren over de veiligheidsaspecten van de langetermijnuitbating van een kernreactor. Deze SALTO-missie kaderde in het algemene beleid van het FANC, om internationale peer reviews te bevorderen van activiteiten in verband met de nucleaire veiligheid.

Twaalf internationale deskundigen van het IAEA maakten een evaluatie van de verschillende projecten die ENGIE Electrabel in het kader van de LTO uitvoerde. Dit gebeurde aan de hand van enkele welomlijnde thema's, zoals HR-management en kennisbeheer, verouderingsbeheer van de mechanische en elektrische componenten, civiele bouwkunde, interne organisatie en beheer van de wijzigingen aan de installaties.

Op basis van deze thema's analyseerden de internationale deskundigen een groot aantal acties. Zij formuleerden verschillende aanbevelingen en suggesties om het LTO-beheer van ENGIE Electrabel te versterken.

Daarnaast stelden ze ook verschillende goede praktijken en prestaties vast bij de exploitant:

• De uitbater hanteert een geïntegreerd risicobeheer voor LTO op  verschillende niveaus;
• Een allesomvattende overzicht-methodologie om de systemen, structuren en componenten te selecteren voor de analyse m.b.t. veroudering tijdens de tienjarige LTO-periode;
• Maatregelen om personeelsverloop op te vangen, zodat kennis niet verloren gaat bij mogelijks vertrek van personeel.

Het team formuleerde ook enkele verbeterpunten:

• De uitbater moet ervoor zorgen dat alle nodige systemen, structuren en componenten qua verouderingsbeheer opgevolgd worden tijdens de LTO-periode;
• De uitbater moet de consistentie en volledigheid van data m.b.t. structuren en componenten in het kader van de LTO waarborgen;
• De uitbater moet de herziening en actualisatie van de programma's voor verouderingsbeheer voor civiele structuren en componenten betreffende de LTO volledig afwerken.

>> Raadpleeg het volledige SALTO-rapport van Doel 1 en 2

Een opvolgingsmissie is voorlopig gepland in 2019. Deze missie dient om de acties te evalueren die ENGIE Electrabel uitvoerde om tegemoet te komen aan de aanbevelingen en suggesties die het IAEA formuleerde tijdens de SALTO-missie.

>> Lees hier de volledige historiek van de LTO van Doel 1 en 2


23 Juni 2017


Contact

 
 
 

INES

 


 printvriendelijk  Home

Copyright 2013 © - Wettelijke vermeldingen