NL : FR
 RSS
Arrow Sitemap

Onze missie 

' Het FANC bevordert de doeltreffende bescherming van de bevolking, werknemers
en het leefmilieu tegen het gevaar van ioniserende straling '.

RADON

Eerste vergadering van de Duits-Belgische nucleaire commissie


Op 7 en 8 juni vond de eerste Duits-Belgische nucleaire commissie plaats. Een dergelijk overleg tussen experten  van de Duitse en Belgische nucleaire regulator is een centraal gegeven in het Duits-Belgisch nucleaire verdrag, ondertekend door de Duitse minister van Leefmilieu Barbara Hendricks en de Belgische vice-premier Jan Jambon eind 2016. Deze commissie wil regelmatig overleggen met als doel het vertrouwen op te bouwen en elkaar over respectievelijke vragen in verband met nucleaire veiligheid te informeren.

Aan dit tweedaags overleg namen van Duitse kant experts deel van het federale Bundesministerie en vertegenwoordigers van de Duitse deelstaten Nordrhein-Westfalen en Rheinland-Pfalz. Van Belgische kant namen verschillende vertegenwoordigers van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle deel. In deze eerste sessie werd het kader voor de verdere samenwerking vastgelegd, net als voor communicatie-uitwisseling, waarmee meteen ook het fundament voor de samenwerking van de nucleaire commissie werd gecreëerd.

De commissie bekijkt vragen over de nucleaire veiligheid en over Tihange 2 en Doel 3. De Duitse delegatie bracht hierbij opnieuw de bezorgdheden van de Duitse bevolking in herinnering en de vraag van Duitse minister Barbara Hendricks aan minister Jambon om de exploitatie van deze reactoren stop te zetten.

Op korte termijn wordt opnieuw een ontmoeting tussen de Belgische en Duitse veiligheidsexperts voorzien, om zo nog openstaande vragen langs Duitse kant, o.a. over de vaststellingen in verband met de waterstofvlokken bij de reactorvaten van Tihange 2 en Doel 3 te bespreken. Begin volgend jaar wordt dan een workshop met als thema ‘ontmanteling' georganiseerd.

In december 2016 ondertekenden de Belgische en Duitse regeringen het Duits-Belgische nucleaire verdrag. Daarmee kreeg deze bilaterale samenwerking een nieuw, en van rechtswege bindend, karakter. Aanleiding hiertoe was de heropstart van de Belgische reactoren Tihange 2 en Doel 3 eind 2015. Dit leidde - vooral in de Duitse grensregio's - tot een bezorgdheid bij de bevolking. Het mandaat van de Duits-Belgische nucleaire commissie omvat dan ook het beantwoorden van deze bezorgdheid over de nucleaire veiligheid, bescherming tegen de gevolgen van ioniserende straling en het opvolgen en beheren van nucleaire brandstof en afval.


8 Juni 2017


Contact

 
 
 

INES

 


 printvriendelijk  Home

Copyright 2013 © - Wettelijke vermeldingen