NL : FR
 RSS
Arrow Sitemap

Onze missie 

' Het FANC bevordert de doeltreffende bescherming van de bevolking, werknemers
en het leefmilieu tegen het gevaar van ioniserende straling '.

RADON

Een stand van zaken bij de selectieprocedure voor een nieuwe Directeur-Generaal van het FANC


Op vrijdag, 30 juni, kwam de Raad van Bestuur van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle bijeen om zich te buigen over de opvolging van de huidige Directeur-Generaal, de heer Jan Bens.

Het mandaat van de huidige Directeur-Generaal loopt af op 30 april 2018.  De voorbije maanden werd dan ook de procedure opgestart om geschikte kandidaten te selecteren als mogelijke nieuwe Directeur-Generaal voor het FANC.

Afgelopen vrijdag werden zo de geselecteerde kandidaten geïnterviewd door de Raad van Bestuur  waarna deze na een interne beraadslaging de volgende stap nam, namelijk het voorleggen van een lijst van potentiele kandidaten aan de voogdijminister van het FANC, de heer Jan Jambon.

Het is dan aan de Minister om één kandidaat voor te dragen en aan de federale regering om dit te bekrachtigen. Het FANC wenst dan ook te benadrukken dat een aantal persartikels die hierover reeds berichtten en reeds een specifieke kandidaat bevestigden, voorbarig zijn.


3 Juli 2017


Contact

 
 
 

INES

 


 printvriendelijk  Home

Copyright 2013 © - Wettelijke vermeldingen